Sayfa yükleniyor, lütfen bekleyiniz...

Haber Arşivi

Tüm Haberler

Haber Arşivi

Trafik Sigortalarında yeni dönem…
02.05.2024 08:45

Zorunlu trafik sigortasında mayıs poliçeleri, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) 1 Mayıs'ta devreye aldığı hasar maliyet endeksine göre azami yüzde 3 artışla kesilmeye başladı.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası'nda (zorunlu trafik sigortası) 2023 Aralık'ta duyurduğu hasar maliyet endeksi uygulamasına dün itibarıyla başlandı.


 


Değişen ekonomik koşulları göz önünde bulunduran SEDDK, sigortalının menfaatlerinin korunması ve hasar prim dengesinde sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla söz konusu uygulamaya geçti.

Zorunlu trafik sigortası primlerinin belirlenmesinde referans noktası olacak endeks, her ay asgari ücret, yedek parça, bakım-onarım ve motorlu araçlardaki fiyat değişimleri dikkate alınarak hesaplanacak. 

Böylece ödenecek prim miktarında, araçların modeli, yaşı ve ikamet edilen bölgenin yanı sıra endeksi oluşturan fiyatların değişimleri de etkili olacak.


MAYIS AYINDA YÜZDE 3 ARTIŞ YAPILACAK

Hasar maliyet endeksinin hesaplanmasında aylık olarak, asgari ücret artış oranının yüzde 45'i, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı harcama endeksinde yer alan yedek parça ve aksesuarlar fiyat artış oranının yüzde 30'u, aynı endeksteki motorlu araçlar fiyat artış oranının yüzde 15'i ve kişisel ulaştırma araçlarının bakım ve onarım fiyat artış oranının yüzde 10'u dikkate alınacak. 

SEDDK'nin yayımladığı genelgede, hasar maliyet endeksine göre hesaplanan mayıs ayı prim artışı azami yüzde 3 olarak belirlendi. Böylece sigorta şirketleri, zorunlu trafik sigortası poliçe fiyatlarında mayıs ayında azami yüzde 3 artış yapabilecek.


Alıntı: ntvpara - anadolu ajansı 


İkinci el araç satışında 15 günlük sigorta süresi dönemi sona eriyor
11.03.2024 16:06

Anayasa Mahkemesi, araç satışının ardından zorunlu mali sorumluluk sigortasının 15 gün boyunca devam etmesine ilişkin düzenlemeyi iptal etti. Karar, 9 ay sonra yürürlüğe girecek.


 

Adana 4. Tüketici Mahkemesi, yargılamasına baktığı bir davada, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 94. maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan, "Sigortacı, sigorta sözleşmesini durumun kendisine tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde feshedebilir. Sigorta fesih tarihinden 15 gün sonrasına kadar geçerlidir." şeklindeki düzenlemenin iptali için AYM'ye başvurdu.


Başvuruda, kişinin aracını sattığı anda araç üzerindeki mülkiyet hakkının sona ermesine karşın söz konusu düzenlemeler uyarınca sigorta sözleşmesinden kaynaklı sorumluluğunun devam ettiği, bu itibarla kusuru olmadığı hallerde de tazminat sorumluluğunun bulunabileceği ifade edildi.


Kişilerin işlediği veya ihmal ettiği bir fiilden sorumlu tutulması gerektiğine işaret edilen itiraz başvurusunda, sigorta sözleşmesinin feshedilip edilmeyeceği konusunda da açıklığın bulunmadığı ileri sürüldü.


Başvuruyu görüşen AYM, söz konusu düzenlemelerin Anayasa'ya aykırı olduğunu tespit ederek iptal etti. Mahkeme, iptal hükmünün 9 ay sonra yürürlüğe girmesini kararlaştırdı.


AYM: Satıştan sonra hakimiyet sona erer


Yüksek Mahkemenin iptal kararında, araç satışının ardından önceki sahibinin araç üzerindeki fiili ve hukuki hakimiyetinin sona erdiği, eski araç sahibinin yeni araç sahibi üzerinde herhangi bir denetim ve gözetim sorumluluğunun da bulunmadığı ifade edildi.


Aracın yeni sahibinin, belirtilen 15 günlük sürede üçüncü kişilere zarar vermesi halinde, bu fiillerden aracın eski sahibinin sorumlu tutulabileceği aktarılan kararda, bunun "oldukça ağır bir müdahale" niteliği taşıdığı kaydedildi.


Kararda, "Satış veya devir işlemi yapılan ve işleteni değişen motorlu araçların tescilinde ya da trafiğe çıkarılmasında yeni işleten tarafından zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırılması şartının aranmasını içeren bir düzenleme yapmaya ilişkin kanun koyucunun önünde anayasal bir engel bulunmadığı görülmüştür." değerlendirmesine yer verildi.


Kişinin, üzerinde hukuki ve fiili olarak denetim ve kontrol imkanına sahip olmadığı kişilerin fiillerinden sorumlu tutulmasının bir zorunluluk olmadığı vurgulanan kararda, şu ifadeler yer aldı:


"Aracın devri suretiyle araç üzerindeki her türlü kontrol ve denetim yetkisini yitirmiş bulunan sigortalının artık işleten sıfatı da kalmadığı halde sözleşmenin sigorta şirketince feshedilmemesi durumunda sözleşme süresince, sözleşmenin feshedilmesi halinde dahi fesih tarihinden itibaren 15 gün boyunca yeni işletenin üçüncü kişilere vermiş olduğu zararlardan sorumlu tutulabilmesine imkan tanıyan kuralların gerekli olmadığı kanaatine varılmıştır."


alıntı: trthaber


Gri Sigorta Ve Mellce Sigorta Bilgilendirmeleri devam ediyor
18.12.2023 10:20

SEDDK tarafından Gri Sigorta ve Mellce Sigorta şirketlerine el konulmasının ardından SEDDK, TSB, Güvence Hesabı ve TOBB-SAİK tarafından 11 Aralık tarihinde düzenlenen basın toplantısında, söz konusu tedbir kararı nedeniyle oluşan mağduriyetlerin çözülmesi için hızla aksiyon alındığı belirtilerek sektöre sağduyu ile görevlerine devam etme çağrısında bulunuldu.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), mevzuata aykırı işlemleri ve kötü yönetimleri nedeniyle bir süredir kademeli önlemler uygulanan ve verilen makul süreye rağmen durumlarını iyileştiremeyen Gri Sigorta ve Mellce Sigorta’nın mevcut yönetim kurulu üyelerinin tamamının görevlerine son verilerek yeni yönetim kurulu üyelerinin atanmasına ve sigorta portföylerinin idaresinin Güvence Hesabı’na bırakılmasına karar vermişti.


 


Varlıklarının yükümlülüklerini karşılayamadığı gerekçesiyle SEDDK tarafından el konulan Mellce ve Gri Sigorta’ya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına ilişkin süreç hakkında kamuoyu bilgilendirme toplantısı; SEDDK, TSB, Güvence Hesabı ve TOBB-SAİK tarafından 11 Aralık tarihinde gerçekleştirildi.


 


SEDDK Başkanı Davut Menteş, TSB Başkanı Uğur Gülen, Güvence Hesabı Başkanı Abdullah Kara ve TOBB-SAİK Başkanı Levent Korkut tarafından düzenlenen basın toplantısında, alınan tedbir kararının uygulanmasına ilişkin süreç hakkında bilgiler verildi.


 


Sigorta sektöründe güven ve itibarın çok önemli olduğuna dikkat çeken SEDDK Başkanı Davut Menteş, “Sigortalıların hak ve menfaatlerinin korunması ile sektörün güven ve itibarının zedelenmemesi maksatıyla kötü yönetimleri ve mevzuata aykırı işlemleri nedeniyle mali bünye zaafiyeti yaşayan Gri Sigorta Anonim Şirketi ve Sınırlı Sorumlu Mellce Karışılıklı Sigorta Kooperatifi ünvanlı iki sigorta şirketine tedbir uygulama kararı vermiş ve 28 Kasım 2023 tarihi itibarıyla da söz konusu tedbirler kurumumuzca yürürlüğe konmuştur. Her şeyden önce şunu ifade etmek gerekir ki tedbir konulmuş sigorta şirketlerinin payı binde 3 seviyelerinde olup bu durumlarıyla sektörü etkilemeyecek yapıdadırlar. Sektörümüzün neredeyse zirve yaptığı bu yılda, bu şirketlerin tedbir gerektirecek halde sermaye yetersizliği, mali bünye zafiyeti halinde bulunmaları ve bu durumdan bir türlü çıkamamaları nedeniyle tedbir yoluna gidilmiştir. Öncesinde tüm paydaşlarla istişare yapılmıştır. Mevcut ve yeni gelecek sigortalılarımızın hak ve menfaatlerinin korunması ve bu şirketlerin mali bünye zafiyeti etki alanlarının daha da büyümemesi için alınan tedbir kararlarıyla söz konusu şirketlerin yönetim kurulu üyelerinin tamamen görevden alınarak yerlerine kurum personelimizin atanması, yeni poliçe yapma ve uzatma yetkilerinin kaldırılması, tüm varlıklarının bloke edilmesi ve mevcut portföyün idaresinin Güvence Hesabı’na bırakılması sağlanmıştır” açıklamalarında bulundu.


 


‘GÜVENCE HESABI’NIN KAPSAMINI GENİŞLETECEĞİZ’


 


Güvence Hesabı’nın 5684 sayılı kanunla TSB bünyesinde kurulmuş ve görevleri kanunun 14’üncü maddesi kapsamında düzenlemiş bir kurum olduğunu belirten Menteş, Güvence Hesabı’nın görevlerini şöyle anlattı: “Trafik sigortası ve zorunlu sigortalara ilişkin ortaya çıkan sigortalının tespit edilemediği durumlar veya sigortası tespit edilememiş olanların ya da çalınmış veya gasp edilmiş bir aracın karıştığı kazaların neden olduğu bedensel zararlar ile sigorta şirketinin mali zafiyeti nedeniyle ruhsatının iptal edilmesi ya da iflası halinde ödemekle yükümlü olduğu maddi ve bedensel zararları kapsam dahilinde sigortalılarla sadece trafik ve diğer zorunlu sigortalar için belirlenen geçerli teminat limitlerine kadar karşılar. Bir başka ifadeyle güvence hesabı fonları trafik ve diğer zorunlu sigortalar dışındaki sigortalar için devreye girmez, zarar karşılamaz. Kanunun 20’nci maddesine göre ise Güvence Hesabı, kurul kararıyla mali bünye zafiyeti nedeniyle tedbir kapsamına alınan şirketlerin sigorta portföyünün idaresinde veya portföyün tasfiyesinde görevlendirebilirler. Güvence Hesabı’nın kapsamının genişletilerek tüm sigorta branşları için güvence sağlanabilmesi amacıyla gerekli mevzuat çalışması kurumumuzca başlatılmıştır. Diğer taraftan bankacılık mevzuatında da olduğu gibi kötü yönetim, aktif azaltıcı işlem gibi fiillerle sigortalıların hak ve menfaatlerine zarar veren şirket yöneticilerinin şahsi sorumluluklarına uygulanacak diğer yaptırımlara yönelik çalışmalar da yine gündemimizin ön sıralarında yer alıyor.”


 


‘ÖNCELİĞİMİZ HASAR DOSYALARINI SONUÇLANDIRMAK’


 


Tedbir sürecinin işleyişi hakkında konuşan Menteş, “Tedbir sürecinin başlamasıyla birlikte Güvence Hesabı şirketlerin sigorta yükümlülüklerini gözden geçirmiştir. Buradaki en önemli faktör ise poliçelerin kalan gün ve iade bedelleri ile henüz sonuçlandırılmamış hasar dosyalarının tamamlama bedellerinin maliyetlerinin gerçeğe en yakın haliyle hesaplanmasıdır. Bu amaçla hazırlanan raporla durum ortaya konulmuştur. Buna göre her iki şirketin de varlıkları yükümlülükleri karşılamaya yetmemektedir. Şirketlerin varlıklarının yükümlülükleri karşılayamama nedeni ise sermayelerinin tamamen tükenmiş olma hali, mevcut poliçeler kapsamındaki yeni hasarların tasvip edilememe gerçeğini de beraberinde getirmektedir. Poliçelerin hasar ödeyememe kabiliyetinin olması da bunların bir an önce yenilenmesi gerekliliğini ortaya koymuştur. Kamu yöneticileri olarak en önemli sorumluluğumuzun bu olduğunu biliyoruz. Vatandaşımıza hasarını tazmin edemeyeceği poliçenin yenilenmesi için gerekli yolu ve kolaylığı sağlamak için gerekli tedbirleri almış bulunuyoruz. Esasen tedbirimizin yegâne amacı da budur. Mali bünyesi bozulmuş şirketlere yeni sigortalı girişini engellemek, mevcut sigortalılarımızı bir an önce güvenli alanlara tahliye etmek ve şirketin mevcut kaynakları ile öncelikle mevcut devam eden hasar dosyalarını sonuçlandırmak. Diğer taraftan yükümlülüğü kadar varlığı olmayan hatta ilk tespitlere göre yükümlülüğün yarısı kadar dahi varlığı olmayan bu portföyleri devir almak üzere kurumumuza resmi bir müracaat olmamıştır. Dolayısıyla sigortalılarımızın olası bir hasarda hasarını ödeyemeyecek bir portföyden bir an önce çıkarılarak poliçelerinin farklı bir sigorta şirketinde yenilenmesi elzem olmuştur. Bu durumda poliçe sahipleri bilgilendirilmiştir. Şirketlerin varlıklarının yükümlülüklerini karşılayamaması nedeniyle yükümlülüklerden hangisinin öncelikleneceği konusundaki yaklaşımımız kanunda da yer aldığı üzere sigortalıların hak ve menfaatleri her şeyin önündedir ilkesidir. Önceliğimiz devam eden hasar süreçlerinin tamamlanarak araçların sigortalılara teslim edilmesi yönünde olacaktır. Tasfiye kapsamında iptal edilen poliçelerin bedellerinin ne kadarının ödeneceği ise hasar tamamlama bedellerinin tam olarak tespit edilmesinden sonra belirlenecektir” ifadelerini kullandı.


 


Telafi edici planlardan da bahseden Menteş, “Sigorta şirketlerimiz TSB öncülüğünde, sigortalılarımıza kucak açarak eski poliçelerinin iptal bedelinin yarısı kadar indirimi yenileme poliçelerinde uygulayabilecekleri yönünde ortak yaklaşım sergilemişler ve TSB bu yaklaşımı tavsiye kararı ile desteklemiştir. Böylelikle bu süreçte en çok önem verdiğimiz konuların başında gelen sigortalılarımızın sigortalılıklarının devamı endişelerinin diğer sigorta şirketlerince sağlanan indirim kampanyası ile önemli ölçüde giderileceğine inanıyoruz” dedi.


 


‘SÜRECİ SAĞDUYU İLE YÖNETMELİYİZ’


 


TSB olarak sürecin başından beri son derece şeffaf ve içten bir iletişimle içinde olduklarının altını çizen TSB Başkanı Uğur Gülen, “Görevimiz bu kararı desteklemek ve olası çıktıları konusunda kurumumuza destek olmaktır. Şu ana kadar da bu desteği göstermiş bulunmaktayız. Tedbirin yegâne amacı problemli bir alana o problemi büyütmeden müdahale etmek, yeni sigortalı artışını engellemek ve mevcut sigortalıları güvenli bir alana tahliye etmektir. Bu iki amacı da TSB olarak destekliyoruz. Bu kapsamda menfaat kaybını en aza indirmek hepimizin hedefidir. Bu noktada sigorta şirketlerimiz telafi edici bir planın parçası olmuştur. Mevcut sigortalılarımızın teminatsız kalmaması en büyük dileğimizdir. Bu kapsamda da iade edilen prim bedellerinin %50’sini yeni düzenlenecek sigorta poliçelerinde indirim olarak verme konusunda TSB, tüm hayatdışı branşta çalışan sigorta şirketlerini kapsayacak şekilde bir tavsiye kararı almıştır. Bu tavsiye kararın da bugüne kadar uygulandığını görmek memnuniyet verici. Şirketlerin bu telafi edici plan dahilinde prim iadelerinde, fiyat indirimlerinde çalıştığını görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bunlar zor süreçlerdir. Bu süreçleri yönetirken bir dayanışma ve işbirliği içinde tüm tarafların normalden daha fazla sağduyu göstererek yönetmesini hepimiz bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.


 


Güvence hesabı kapsamında olan sigorta branşlarını trafik sigortası, , karayolları zorunlu ferdi kaza sigortası, tüpgaz sorumluluk sigortası, tehlikeli maddeler sorumluluk sigortası, maden çalışanları ferdi kaza sigortası olarak belirten Güvence Hesabı Müdürü Abdullah Kara, Kanunun 13 ve 14’üncü maddesine kapsamında Güvence Hesabı’nın bu branşlarda meydana gelen hangi hasarları karşıladığını şu şekilde sıraladı:


 


“– Tespit edilen bir aracın sebep olduğu bedensel zararlar,


 


Sigortasız bir aracın sebep olduğu bedensel zararlar,


Çalıntı aracın sebep olduğu bedensel zararlar,


Herhangi bir sigorta şirketinin mali bünye zafiyeti nedeniyle bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası halinde bu şirketin zorunlu branşlardaki maddi ve bedensel zararlar.”


‘ÖNCELİKLE HASAR DOSYALARINI ÖDEYECEĞİZ’


 


Söz konusu iki sigorta şirketinin Güvence Hesabı kapsamındaki branşlarının otobüs, sorumlu koltuk ve ferdi kaza sigortası olduğunu ve bu branşlar dışındaki hasar ödemelerinin bu şirketlerin mevcut varlıklarıyla karşılanacağını söyleyen Kara, “28 Kasım 2023 itibarıyla Güvence Hesabı’na tebliğ edilen portföyün idaresiyle ilgili aksiyonları aldık. Birinci önceliğimiz hasar dosyalarını ödemek. Burada hasar görmüş vatandaşımızın mağduriyetinin karşılanması ilk önceliğimiz. Ödemeler gerçekleştikten sonra mevcut hasarlar revize edildikten sonra gerçek durumu tespit edeceğiz” dedi.


 


‘HIZLA AKSİYON ALDIK’


 


Sürecin en başında hızla aksiyon alarak 18 bin acenteye gerekli bilgilendirmeleri yaptıklarını ifade eden TOBB SAİK Başkanı Levent Korkut, “Gönül isterdi ki bu şirketleri birileri devralarak bu yükümlülüklerle devam etsin ve ne sigortalının ne acentenin ne de sigorta şirketlerinin üzerine bu yük binmesin. Bu süreçte sigortalının hak ve menfaatlerinin nasıl koruma altına alınacağı konusunda görüşme yapıldığında en doğrusunun poliçenin yaşamasının önüne geçilmesi ve ileriye dönük olacak hasarlarla birlikte daha büyük mağduriyetlerin engellenebilmesi ve kamu ve sigortalı nezdinde sektöre duyulan güvenin zedelenmemesi açısından hızlı aksiyon alınması gerektiğine dair hemfikir olduk. Acenteler poliçelerin yaşamasını istiyor ama şirketin maddi kaynakları buna yetmiyor. Sektöre olan güvenin sarsılmaması için doğru karar verdik. Yarın acente olarak sigortalılara izahı daha zor olurdu. Hasarın tamamının ödenmesi konusundaki kararlılığı nedeniyle SEDDK Başkanına teşekkür ederim. Hasarla ilgili sorun halledilmiş oldu. Poliçe iadesinin tamamının yapılmasını diliyoruz. Acentelerin şirketlere verdiği teminatların da telafisinin mümkün olmasını istiyorum” açıklamalarında bulundu.


 


Sürecin başından beri dayanışma içinde olduklarını vurgulayan Korkut, “Acente sayımız az değil. 18 bin acenteyi düşünecek olursak %10’a tekabül eden bir acente var bu işin içerisinde. Ben arkadaşlarımdan sağduyulu bir şekilde sigortalılara konuyu makul bir şekilde izah edeceklerini ve o poliçelerin tekrardan yenilenmesi için ve sigortalıların sigortasız kalmamaları için çaba göstereceklerini biliyorum. SEDDK ve TSB Başkanı’na da özellikle iade edilen komisyonların %50’sinin sigorta şirketleri tarafından indirim olarak sağlanması konusunda da teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.


 


alıntı : sigortacı gazetesi


Gri Sigorta Ve Mellce Sigorta'ya el konuldu
18.12.2023 10:17

Gri Sigorta AŞ ve Sınırlı Sorumlu Mellce Karşılıklı Sigorta Kooperatifi şirketlerinin mevcut yönetim kurulu üyelerinin tamamının görevlerine son verilmesine, yeni yönetim kurulu üyelerinin atanmasına ve sigorta portföylerinin idaresinin Güvence Hesabı'na bırakılmasına karar verildiği bildirildi.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan (SEDDK) yapılan açıklamada, sigortacılık ve özel emeklilik sektörünün, Kurumun sürekli gözetim ve denetimi altında olduğu ve uluslararası saygınlığa ve güçlü sermaye yapısına sahip olan sektörün, son dönem finansallarına göre sermaye yeterlilik seviyesinde ve öz kaynak karlılığında tarihi zirvelere ulaştığı aktarıldı.


 


Açıklamada, "Bununla birlikte, mevzuata aykırı işlemleri ve kötü yönetimleri nedeniyle Kurumumuzca bir süredir kademeli önlemler uygulanan ve verilen makul süreye rağmen durumlarını iyileştiremeyen Gri Sigorta Anonim Şirketi ve Sınırlı Sorumlu Mellce Karşılıklı Sigorta Kooperatifine, sigortalılarımızın hak ve menfaatlerinin korunması ve sektörümüzün negatif yönde etkilenmemesi amacıyla tedbir uygulanması gereği hasıl olmuştur. Bu bağlamda, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 20’nci maddesi uyarınca söz konusu şirketlerin mevcut yönetim kurulu üyelerinin tamamının görevlerine son verilerek yeni yönetim kurulu üyelerinin atanmasına ve sigorta portföylerinin idaresinin Güvence Hesabı'na bırakılmasına karar verilmiştir." denildi.


 


Süreçten etkilenenlerin sigortalılığının devamı ve haklarının korunması amacıyla, Türkiye Sigorta Birliği öncülüğünde telafi edici planlar oluşturulması için gerekli girişimlerin başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Yukarıda bahsedildiği üzere söz konusu tedbirlerimiz; sektörümüzü etkilemeyecek ölçekteki mezkur şirketlerle sınırlı olup, ısrarlı kötü yönetim ve mevzuata aykırı işlemleri sona erdirmeye yöneliktir." ifadelerine yer verildi.


alıntı : anadolu ajansı


Trafik Sigortasında yeni dönem
18.11.2022 21:23

SEDDK: İyi sürücünün trafik sigortası yüzde 50 indirimli olacak


Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, iyi sürücüye yüzde 50 indirimli, kötü sürücüye yüzde ise yüzde 200 zamlı sigorta sistemi oluşturduklarını açıkladı. Eroğlu, yeşil dönüşüm kapsamında emisyon değerleri düşük yüzde 100 elektrikli araçlarda prim indirimi yapılacağını da söyledi.

Trafiğe kayıtlı tüm araçlar için zorunlu bir poliçe türü olan trafik sigortasında yapısal sorunların çözümü için SEDDK, ilgili paydaşlarla birlikte hazırladığı iş planını kamuoyu ile paylaştı.


 


Düzenlenen toplantıda konuşan SEDDK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, yaptırılması zorunlu olan trafik sigortasında en başta kamu yararının gözetildiğini ve sektörün tüm paydaşlarının kazanacağı bir yol haritası için çalıştıklarının altını çizdi.


 


Trafik sigortası yol haritasının kısa, orta ve uzun vadeli yapısal sorunların çözümleri içerdiğini belirten Eroğlu, "Bugün açıkladığımız yol haritası tüm ezberleri değiştiren bir çalışma oldu. Trafik branşı; sigorta şirketi, eksper, acente, tahkim gibi başlıkları içinde barındıran geniş bir alan ve bu yol haritası yoğun emeklerin sonucu ortaya çıktı. Branş bazlı sorunlara baktığımızda en önemli hasar sürücü kaynaklı hatalardan oluşuyor. Türkiye'nin otoyol altyapısı, yapılan yatırımlarla bugün gelişmiş ülkeler seviyesine gelmiş durumda. Kaza frekansına baktığımızda altyapıların etkisiyle son 5 yıllık periyotta ciddi azalmalar olduğunu görüyoruz. Sürücü kaynaklı kusurları ise azaltmak zorundayız ve bu bilinçle devletimizin tüm kurumlarıyla yakın şekilde çalışıyoruz" dedi.


 


Trafik sigortasının sürdürülebilir bir branş haline gelmesinde 3 kritik başlık olduğunu ve bu başlıkların en önemlisinin maliyet yönetimi olduğunun altını çizen Eroğlu, "Yol haritasında bu başlığın yanı sıra sürücü davranışlarının yönetimi ve tarife yönetimi büyük önem arz ediyor. Bir yol ayrımındayız, yapısal sorunları çözmek zorundayız. Nihai amaç serbest tarifeye geçmek. Araştırmalar gösteriyor ki serbest tarifede iyi-kötü sürücü farkındalığı ciddi şekilde artıyor. Bu amaca ulaşmak adına kısa vadede mevcut 7 adımlı basamak sisteminden dinamik basamak yönetimi sistemine geçiyoruz" diye konuştu.


 


"Çok iyi ve çok kötü sürücü basamakları oluşturuldu"


 


"Çok radikal bir uygulamaya adım atıyoruz" diyen Eroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:


 


"Mevcut basamak sistem yeterli değil. Çok riskli sürücüler ve çok iyi sürücüler adı altında yeni basamaklar ekliyoruz. 7. basamakta bulunan ve 5 yıl kaza yapmayanları ödüllendirmek adına çok iyi sürücü diyerek 8’inci basamak yapısını alıyoruz. Aynı şekilde çok riskli basamak olarak adlandırdığımız ve kamuoyunda “trafik canavarı” olarak bilinen sürücüler içinde 0'ıncı basamağı oluşturduk. Poliçe yenilemede 8’inci basamaktaki sürücüler için yüzde 50 oranında prim indirimi, 0'ıncı basamaktaki sürücülerin primlerine ise yüzde 200 sürprim uygulanacak. Bu şekilde iyi sürücünün daha düşük, riskli sürücünün daha yüksek primle sigortalandığı dinamik bir yapı tesis etmiş oluyoruz. Bu uygulama çok riskli sürücüleri sistemde ayrıştırarak ciddi bir farkındalık oluşturacaktır. Çok riskli grubuna toplam hasar dosya adedinin yüzde 0,67'lik kısmı ile yaklaşık 10 bin sürücü giriyor. İlgili kurumlara; bu kişilere psiko-teknik değerlendirme, zorunlu eğitime tabi tutulma ve sürücü belgesine geçici süre ile el konulması gibi uygulamaların yapılmasını önereceğiz" dedi.


 


Yeni dönemde kişi temelli sigortanın hayata geçirileceğinin altını çizen Eroğlu burada yapılacak yeniliklere ilişkin olarak isteğe bağlı olarak sürücü bilgilerinin poliçeye dahil edileceğini söyledi. “İyi sürücüler daha iyi fiyata kavuşabilecek” diyen Eroğlu, hasar adetlerinin azalacağını, ticari araç sahiplerine hasarsız filo yönetimi ve trafik sigortası sicil belgesinin verileceğini belirtti. Eroğlu ayrıca, riskli sigortalar havuzunda tamamlama şartının ticariler için kalacağını ve en fazla yüzde 5 indirim verileceğini açıkladı.


 


(BloombergHT)


Kredilere bağlı sigortalarda yeni düzenleme
30.09.2022 11:55

Tüketici Kredisi Sözleşmeleri ile Konut Finansmanı Sözleşmeleri yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına dair düzenlemeler Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni düzenlemede kredi kullanırken gündeme gelen sigortalarla ilgili hususlar var.

Ticaret Bakanlığı, tüketici kredisi ve konut finansmanı sözleşmelerine ilişkin hükümlerde düzenlemeye gitti. Bakanlık tarafından hazırlanan Tüketici Kredisi Sözleşmeleri ile Konut Finansmanı Sözleşmeleri yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına dair düzenlemeler Resmi Gazete‘de 1 - 2 olarak yayımlandı. Yeni düzenlemede kredi kullanırken gündeme gelen sigortalarla ilgili hususlar var.


Yapılan düzenlemeyle farklı faiz oranlı kredi tekliflerinden indirimli olanın seçilebilmesi için kredi verenin şart koştuğu kredi bağlantılı sigortalar dışında tüketicinin ihtiyaç duymadığı ve yararlanmayacağı yan finansal ürün veya hizmet alım şartı yasaklanarak, kredi nedeniyle tüketicilerin katlandığı maliyetler ve uyuşmazlıkların azaltılması planlandı.


 


Sigortalı ve sigortasız kredi tekliflerine ilişkin kredi bağlantılı sigortalarla ilgili olarak, sigortasız kredi seçeneğinin de tüketiciye teklifi halinde krediyle bir paket oluşturacak şekilde kredi bağlantılı sigorta yaptırılmasının kredi sözleşmesinin bir şartı olarak tüketiciden talep edilebileceği kararlaştırıldı. Söz konusu sigortaların sadece kredi borcunun geri ödenme teminatını sağlama amacıyla meblağ sigortalarında kalan borç tutarı ve vadesiyle uyumlu olması gerektiği belirtildi. Aynı riskin teminatını sağlayan yalnızca bir sigorta yapılabileceği hükme bağlandı.


Tüketicinin istediği sigorta şirketinden sağladığı, kredi tutarı ve süresiyle uyumlu, riskin gerçekleşmesi durumunda birinci derecede alacaklısı kredi kuruluşu olan poliçenin kredi verenin iradesine bağlı olmaksızın kabul edilmek zorunda olduğu hususları düzenlendi. 


Tur Assist'ten Türkiye için kapatma kararı
06.04.2022 10:23

Mapfre Assistance iştiraki olan Tur Assist Türkiye'deki faaliyetlerini durdurma kararını aldı. mfyinsurance.com.tr / mfysigorta.com.tr

Tur Assist Genel Müdürü Nihal Asker çalışanlarına hitaben bir mesaj paylaştı.                  (mfyinsurance.com.tr / mfysigorta.com.tr )


''


''Tur Assist’in ana hissedarı olan MAPFRE Asistencia bir süredir stratejiik düzenlemelere odaklanmıştı. Bu çalışmaların bir sonucu olarak, Tur Assist’in Türkiye pazarındaki faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı” 


 Bu süreç, siz çalışanlarımıza, müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve yasal merciilere karşı tüm yükümlülüklerine riayet ederek, kademeli ve makul bir süre içinde sonuçlandırılacak.


 Bu zor karar bugün itibarıyla, tüm müşterilerimiz ve paydaşlarımız ile paylaşacağız.


 Sürecin hem yasal hem de operasyonel adımlar içermesi sebebiyle, sözleşmesi devam eden müşterilerimizi mağdur etmeden bu işlemleri yürütüyor olacağız.Yeni müşteri almadan varolan müşterilerimizin kontrat içeriklerine göre kademeli olarak süreci yöneteceğiz. Bu sebeple bazı sözleşme ve sorumluluklarımız yerine getirilene kadar ilgili arkadaşlarımız sürecin içinde olmaya devam edecekler.


 Tüm aşamalarda sizlerle açık iletişim kurulmasını önemsiyorum. Bu nedenle bu süreç boyunca sizlerle eşit, adil ve şeffaf bir iletişim kurulacağını, tüm arkadaşlarımın yasal hakları ve ek olarak çalışma yılları da gözetilerek hareket edileceğini belirtmek isterim.


 Tur Assist olarak, hem asistans sektörüne hem de müşterilerimizin hayatına sizlerle beraber değer katmak için önemli mesafeler kat ettik.


 Değerli katkılarınız, işbirliğiniz ve emekleriniz için sizlere teşekkür ederim.


 Sevgi ve saygılarımla,


 Nihal Asker ''


 


 


mfyinsurance.com.tr / mfysigorta.com.tr


Türkiye Sigorta : ‘2021’i sektör liderliğimizi sürdürerek kapatmaya hazırlanıyoruz’
02.01.2022 12:59

Türkiye Sigorta; 2021 yılının Ocak-Kasım döneminde 9 milyar 573 milyon TL prim üretti. 


Şirketin en yüksek prim elde ettiği branş ise yüzde 285’lik büyüme ile kefalet oldu.

Türkiye Sigorta, 2021 yılı hedeflerine doğru ilerliyor. Türkiye Sigorta’nın KAP’a açıklamış olduğu bağımsız denetimden geçmemiş 2021 yılı Kasım sonu rakamlarına göre toplam brüt prim üretimi 9 milyar 573 milyon TL’ye ulaştı. Böylece şirket, bir önceki yılın Ocak-Kasım dönemine göre prim üretiminde yüzde 27 oranında artış yakaladı. Ürün bazında değerlendirildiğinde genel zararlar branşında yılın Ocak-Kasım döneminde 3 milyar 372 milyon TL’yi aşan bir prim üretimi kaydeden Türkiye Sigorta; geçmiş yılın aynı dönemine göre yüzde 16’lık bir büyümeye imza attı. Şirket, yangın ve doğal afetler branşında ise 1 milyar 901 milyon TL’yi aşan bir prim üretimi elde ederken bu ürün kategorisinde de yine geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27’lik artış sağladı. Ayrıca zorunlu trafik sigortasında yüzde 38 büyümeyle 1 milyar 796 milyon TL; kaskoda ise yüzde 41’lik büyüme ile 986 milyon 304 TL’nin üzerinde prim üretimi kaydedildi. 


Yenilikçi çözümlere odaklandık 


Türkiye Sigorta’nın en yüksek prim elde ettiği branş ise yüzde 285’lik büyüme ile kefalet oldu. Genel sorumluluk branşında 308 milyon 669 TL prim üretimiyle yüzde 69’luk bir büyüme elde ederken, nakliyatta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 78; finansal kayıplar branşında ise yüzde 66 büyüme yakaladı. Türkiye Sigorta Finansal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Murat Süzer, “Ocak-Kasım dönemindeki güçlü prim üretimimizle 2021 yılında da önemli başarılara imza atmaya devam ediyoruz. Üretim ve sürdürülebilir kârlılık odaklı stratejimiz doğrultusunda, 2021 yılını sektör liderliğimizi sürdürerek kapatmaya hazırlanıyoruz. Gücünü adından alan Türkiye Sigorta olarak, öncelikle ülkemize ve milletimize sunabileceğimiz yenilikçi çözümlere odaklanıp; sigortayı yaşamın çok daha somut bir parçası haline getirme yönündeki çalışmalarımızı var gücümüzle sürdüreceğiz” açıklamasını yaptı.


 


 


alıntı :  sigortamedya


Elektronik kamu ihalelerinde kefalet senetleri kullanılabilecek
27.12.2021 08:29

Elektronik ihale yöntemiyle yapılan kamu ihalelerinde istekliler tarafından teklif kapsamında geçici teminat mektubu olarak kefalet senetlerinin kullanılmasının önündeki engeller kaldırıldı.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (SEDDK) kefalet senetlerinin güvenli elektronik imzalı olarak düzenlenebilmesi sayesinde elektronik ihale yöntemiyle yapılan kamu ihalelerinde istekliler tarafından teklif kapsamında geçici teminat mektubu olarak kefalet senetlerinin kullanılmasının önündeki engellerin kaldırıldığı belirtildi.


SEDDK'den yapılan açıklamada, SEDDK 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'nun 5'inci maddesinde yapılan değişikliğin 25 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla Türkiye'de yerleşik sigorta şirketleri tarafından verilen kefalet senetlerinin de güvenli elektronik imzalı olarak düzenlenebileceği bildirildi.


Kefalet senetlerinin kullanılmasının önündeki engeller kaldırıldı


Açıklamada, bu kanun değişikliği sayesinde elektronik ihale yöntemiyle yapılan kamu ihalelerinde istekliler tarafından teklif kapsamında geçici teminat mektubu olarak kefalet senetlerinin kullanılmasının önündeki engellerin kaldırıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:


"Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde, finansal istikrara katkı sağlanması amacıyla reel sektörün ihtiyaç duyduğu finansal sigortaların yaygınlaştırılması öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bu kapsamda, alternatif bir finansman kaynağı olarak teminat altına aldığı risk ve yerine getirdiği fonksiyon yönüyle banka teminat mektuplarının muadili olan kefalet senetlerinin uygulama alanı hızla genişleyecek, böylelikle reel sektöre sunulan alternatif finansal güvenceler sayesinde sigortacılık sektörü üretim ve istihdama daha güçlü destek verecek."


Her ne kadar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda kefalet senetlerinin teminat olarak kabul edilebileceği düzenlenmiş olsa da 5070 sayılı Kanun'un 5'inci maddesine istinaden kefalet senetlerinin güvenli elektronik imza ile düzenlenememesi nedeniyle Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden düzenlenen ihalelerde kefalet senetlerinin teminat olarak kullanılamadığı aktarılan açıklamada, 5070 sayılı Kanun'da yapılan değişiklikle aynı amaca yönelik sunulan finansal ürünler arasında kefalet senetleri aleyhine oluşan durumun ortadan kaldırılmış olduğu vurgulandı.


 


Kaynak : trthaber


Ankara Sigorta İkame Araç Hizmetine Son Veriyor
14.12.2021 09:06

Sigorta sektörü gündeminde olay yaratan bu açıklama ile bazı taşlar yerinden oynayacak gibi duruyor ve biz de paydaşları olarak bu kararı destekliyoruz.

Açıklamanın tamamı:İçinde bulunduğumuz Pandemi döneminde Kasko sigortaları dahilinde asistans firmalar aracılığı ile sağladığımız ikame araç hizmeti ile ilgili olarak;


Günlük kiralama ücretlerinde piyasa koşulları sebebi ile oluşan çok yüksek artışlar,


İkame olarak verilen araçların genel olarak temizlik, bakım, hijyen konularında gerekli koşullara sahip olmamaları ve bu konuda aldığımız sigortalı şikayetleri,


Araç piyasasında yaşanan küresel üretim krizi sebebi ile araç temininin zorlaşması ve özellikle turizm sezonu nedeni ile yaz aylarında araç temininde gecikmeler yaşanması ve hatta ikame araç bulunamaması gibi sebeplerle; asıl işimiz olan sigortacılık faaliyetinin dışında kalan ve kontrolümüzde olmayan bu hizmeti, vadesi 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren başlayacak kasko poliçelerimizden kaldırmış bulunmaktayız.


 


Konuyu bilgilerinize sunarız. 


Saygılarımızla,  ANKARA SİGORTA